Living Atlases Community har nya koordinatorer och ny user support Publicerad: 20 juni 2019

Living Atlases community har utsett två nya koordinatorer och släppt nya video manualer för användarna.

 Visa mer

Den tekniska koordinatorn, Vicente Ruiz Jurado från Atlas of Living Spain, kommer att ansvara för utvecklarstöd, förbättrad teknisk dokumentering samt skapandet av en gemensam handlingsplan. Den administrativa koordinatorn, Marie Elise Lecoq från VertNet, kommer att arbeta med övergripande kommunikation, utveckla styrningsmodeller och träningsmoduler.

Living Atlas communityn lanserade 18 juni 2019 två video manualer vars syfte är att ge användarna infromation till hur man kan nyttja verktygen på bästa sätt. Filmerna kommer från ett projekt som arbetar med att förbättra dokumentationen för Living Atlases och finansieras av 2018 Capacity Enhancement Support Programme (CESP). Filmerna är tillgänliga på engelska med undertexter på franska, spanska och portugisiska.

Tutorial video: how to search and download biodiversity data in an Atlas

Video tutorial: How to use regions/spatial module in an Atlas Visa mindre


Svensk Biodiversitetsdatainfrastruktur höll sitt första samordningsgruppsmöte i början av juni  Publicerad: 18 juni 2019    Visa mer

Svensk Biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI) har haft sitt första möte med samordningsgruppen. Flera nya samarbetsmöjligheter identifierades under mötet.

Samordningsgruppen består av representanter från alla partners i respektive konsortium, det vill säga Biodiversity Atlas Sweden och Svenska LifeWatch. Till ordförande för gruppen valdes Matthias Obst, Göteborgs universitet, och som vice ordförande Maria Prager, Stockholms universitet/Karolinska Institutet.

 Från vänster till höger på bild är Maria Karlberg (SMHI), Fredrik Ronqvist (NRM), Anna Rosling (UU), Anna-Lena Axelsson (Video, stor bild, SLU-SRH), Malin Werner (Video, liten bild, SLU-Aqua), Anders Telenius (NRM), Phil Buckland (UmU), Holger Dettki (SLU-ADb), Kevin Holston (NRM), Maria Prager (SU/KI), Matthias Obst (GU). På bilden saknas Anders Andersson och Johan Bäckman.

 Visa mindre

Hjälp oss att tillhandahålla en biodiversitetsdataportal som uppfyller dina behov! Publicerad: 16 maj 2019    Visa mer

Svenska LifeWatch genomför just nu en enkät för att ta reda på hur Analysportalen används för att få tillgång till, utforska och analysera biodiversitetsdata som finns inom e-infrastrukturen.

Vetenskapsrådet har sedan 2010 finansierad Svenska LifeWatch (SLW) och Analysportalen. Men 2018 beslutade man att Analysportalen skulle upphöra inom några år men att Analysportalens funktionaliteter ska flyttas till en ny biodiversitets-dataportal för att främja och förenkla internationellt samarbete. Den nya dataportalen kommer att drivas av Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI) – en nygemensam plattform som tillhandahåller data och analystjänster för forskning och undersökningar om biodiversitet och ekosystemtjänster. Det är Svenska LifeWatch och Biodiversity Atlas Sweden som går samman för att bilda SBDI (www.biodiversitydata.se)

Vi hoppas att du vill delta i enkäten och hjälpa oss genom att dela med dig av dina erfarenheter som användare av Analysportalen. Då kan  vi fortsätta tillhandahålla ett verktyg som motsvarar dina behov för att söka, visualisera, analysera och hämta biodiversitetsdata.

Enkäten hittar du här.

 Visa mindre

Projektkoordinator inom biodiversitetsinformatik Publicerad: 04 april 2019    Visa mer

Du kommer att stödja föreståndaren för BAS samt nodledaren för GBIF-Sweden i det dagliga arbetet med att sköta administration och kontakter inom BAS-konsortiet och att skapa och upprätthålla effektiva dataflöden mellan databasägare, aggregatorer och presentatörer.

Arbetet innebär många kontakter kring data, metadata och teknik med samlingspersonal, databasägare, utvecklare och användare (forskare, myndighetsutövare och allmänheten). I ditt arbete ingår kommunikation av innehåll och metoder i de system som används och du medverkar även i pedagogiska uppdrag med inriktning mot biodiversitetsinformatik. Resor kan förekomma; såväl inrikes som utrikes. 

 Visa mindre

Kom igång

 1. Välj data
  > Data > Artobservationer
 2. Filtrera och välj taxa
  > Filter > Taxa > Sök på taxonnamn
 3. Gör inställningar för eventuella gridberäkningar
  > Inställningar > Gridstatistik > välj t.ex. Rutstorlek
 4. Välj eventuellt koordinatsystem
  > Inställningar > Koordinatsystem
 5. Se resultatet
  > Resultat > t.ex. Artobservationskarta
 6. Ändra din sökning eller analys, det går alltid att gå direkt till resultatknappen!

Dina val syns alltid till höger => Mina val

Applikationsbeskrivning

Citering

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man referera enligt följande:

”Data använda i den här studien har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportal [datum för nedladdningen och använda dataproviders]. Analysportalen är finansierad av Vetenskapsrådet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genom den nationella forskningsinfrastrukturen Svenska LifeWatch (Grant No. 2017-00634).”

Vi rekommenderar också att man anger de viktigaste dataleverantörerna till den analys man gjort. En sådan lista fås i Analysportalen under Resultat/Rapporter/Härkomst av artobservationer (https://www.analysisportal.se/Result/ProvenanceReport).