Utmaning startad för välmående hav Publicerad: 27 mars 2020

 Visa mer

Här kan du läsa mer om utmaningen:  https://www.kaggle.com/c/killer-shrimp-invasion Visa mindre


Ny version av Analysportalen Publicerad: 27 mars 2020    Visa mer

Nu finns det en ny version av Analysportalen i produktion.

Det som är förändrat är:

 • Uppdaterat texter och logo från ”ArtDatabanken, SLU” till ”SLU Artdatabanken”
 • Default antal observationer som visas per sida på Artobservationskartan har ändrats från 500 till 1000.

 Visa mindre

Ny version av Analysportalen  Publicerad: 03 mars 2020    Visa mer

Nu finns det en ny version av Analysportalen i produktion.

Nyheterna är:


• Nya manualer
• Förändrat utseende på startsidan för ”Kom igång”
• På Filter->Taxa->Sök på taxonnamn så får man ett meddelande om man försöker lämna sidan när man sökt fram taxa utan att lägga till dem till filtret. Likadant gäller för Filter->Taxa->Klistra in lista med taxon-id.

 Visa mindre

Nya manualer för Analysportalen Publicerad: 02 mars 2020    Visa mer

Nu finns nya manualer för Analysportalen. Analysportalen erbjuder ett enkelt och smidigt sätt att nå alla data i Svenska LifeWatch. Portalen erbjuder funktioner för att söka, filtrera, visualisera och ladda hem data från alla de datakällor som ingår i e-infrastrukturen. Manualerna finns i två versioner: lätt och avancerad.

Manualer

Analysportalen lätt 

Analysportalen avancerad

Övningar

Att lära sig använda Analysportalen. Nivå A – Nybörjare

Trender och analyser. Nivå B – Avancerad användare

 Visa mindre

Kom igång

 1. Välj data
  > Data > Artobservationer
 2. Filtrera och välj taxa
  > Filter > Taxa > Sök på taxonnamn
 3. Se resultatet
  > Resultat > t.ex. Artobservationskarta

Dina val syns alltid till höger => Mina val

Arbetsflöde
Analysis portal workflow
Klicka på bilden för förstoring

Applikationsbeskrivning

Citering

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man referera enligt följande:
Material och metoder
Data använda i den här studien har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportal (Leidenberger et al., 2016) den [datum]. Följande databaser har använts:
 • - Artportalen
 • - ...
Referenslista
Leidenberger S, Käck M, Karlsson B, Kindvall O (2016) The Analysis Portal and the Swedish LifeWatch e-infrastructure for biodiversity research. Biodiversity Data Journal 4: e7644. doi: 10.3897/BDJ.4.e7644
Tack
Vi tackar Svenska LifeWatch (SLW) för tillhandahållandet av e-infrastruktur-verktyg och –tjänster. SLW är finansierad av Svenska Vetenskapsrådet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som en nationell forskningsinfrastruktur (Grant No. 2017-00634).