Nya funktioner i Analysportalen Publicerad: 07 september 2016

Nu finns flera nya funktioner i Analysportalen, bland annat en gridbaserad artobservationskarta.

 Visa mer

Den senaste releasen av Analysportalen (7 sep 2015) innehåller en rad nya funktioner:

 • Ny vy där man kan se alla artobservationer i samma kartbild (gridbaserad artobservationskarta)
 • Nedladdning av AOO + EOO för en taxalista.
 • Möjlighet att välja om gridcells mittpunkt eller hörnpunkter ska användas vid beräkning av EOO (konkav).
 • Förbättrat GUI vid nedladdning av artobservationer. Nu får man välja i en dialog vilket koordinatsystem och vilka kolumner som ska genereras.
 • Buggfixar.


 Visa mindre


Gridbaserad artobservationskarta Publicerad: 07 september 2016    Visa mer

Nu finns funktionen "Gridbaserad artobservationskarta" i Analysportalen. Den nya funktionen gör det lättare att se i vilka områden det finns tätt med observationer och gör det också möjligt att visa alla träffar från en sökning i en och samma karta.

Genom att göra en sökning och välja att visa sökresultatet i en gridbaserad artobservationskarta, kan man se sökresultetet som ackumulerade artobservationer (blåa prickar), med möjlighet att zooma in i kartan och dela upp ackumulerade observationer i enskilda fynd (gula prickar).

Den nya funktionen gör det möjligt att se alla observationer i en och samma karta, även vid sökningar som genererar ett stort antal datapunkter.

l

 Visa mindre

AOO och EOO för en taxalista Publicerad: 07 september 2016    Visa mer

Funktioner för att beräkna AOO och EOO kom i Analysportalen redan i våras, men har nu kompletterats med möjligheten att ladda hem uppgifter om AOO och EOO för en hel taxalista.

Så här gör du: Filtrera din sökning på taxa och eventuellt andra parametrar. Välj därefter att visa resultatet som ’Frekvenskarta över antal artobservationer’. I rutan till vänster kan du klicka i och ur visning av Förekomstarea (AOO) och Utbredningsområde (EOO). Klicka på knappen Ladda ner ovanför kartan. I excel-filen som laddas ner finns uppgifter om AOO och EOO för varje art som ingår i taxafiltret.

Dessutom finns en ny funktion som gör det möjligt att välja om en gridcells mittpunkt eller hörnpunkter ska användas vid beräkning av EOO (konkav).

 Visa mindre

Älgdata från WRAM sökbart i Analysportalen Publicerad: 10 juni 2016    Visa mer

Nu finns data från WRAM (Wireless Remote Animal Monitoring) tillgängligt i Svenska LifeWatch och Analysportalen för biodiversitetsdata.

wram-moose.jpg


WRAM är en nationell e-infrastruktur som hanterar, lagrar och tillhandahåller biotelemetridata från vilda djur - bl.a. älg, björn, lax, ren och rådjur. WRAM samordnas av Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (UC-WRAM) vid SLU i Umeå.

UC-WRAM och Svenska LifeWatch har länge haft ett nära samarbete och nu är webbtjänsterna som levererar WRAM-data till LifeWatch i drift.

Gemensamt för alla data i WRAM är att de har samlats in automatiskt via olika typer av sensorer (t.ex. GPS eller satellit). Exempel på datatyper som finns i WRAM är bl.a. GPS-positioner, kroppsacceleration, kroppstemperatur, avstånd till andra djur och hjärtfrekvens.

Eftersom varje individ genererar så många datapunkter, återfinns i Analysportalen enbart rumsliga data i förenklad, aggregerad form. Inledningsvis skördar LifeWatch data om älg. För närvarande finns över 7000 dataposter med rumsliga data från totalt 596 älgar från 2003 och framåt tillgängliga i Analysportalen. För access till rådata av positioner eller andra sensorer hänvisas till respektive dataägare.

Aggregerat data

När WRAM-data skördas av LifeWatch, aggregeras rumsliga data (GPS-position) till en datapost per individ och månad. Den observation som rapporteras till LifeWatch baseras på mittpunkten av maximum och minimum latitud och longitud för djuret den aktuella månaden. Värdet 'coordinateUncertaintyInMeters' beräknas som avståndet i meter mellan mittpunkten och maximum latitud- och longitudposition.

Uttryckt på ett annat sätt så kan man tänka sig att maximum och minimum latitud och longitud för varje individs rörelser den månaden bildar en rektangulär ruta på kartan. Rutans mittpunkt blir den position som rapporteras till LifeWatch. "Osäkerheten" är då helt enkelt avståndet mellan rutans mittpunkt och det övre högra hörnet av rutan.

 Visa mindre

Limniska data Publicerad: 27 maj 2016    Visa mer

Tillgången på limniska data har ökat kraftigt inom Svenska LifeWatch.

slandlarv.jpg

Mängden limniska data som skördas till LifeWatch från Mark, Vatten och Miljö (MVM) vid SLU har nu fördubblats. Nu finns mer än 900 000 limniska artobservationer tillgängliga i Analysportalen.

 Visa mindre

Nya filtreringsmöjligheter Publicerad: 10 mars 2016    Visa mer

Nu finns flera nya funktioner i Analysportalen som gör det möjligt att filtrera taxa utifrån t.ex. substrat, biotoper, rödlistningskategori eller signalarter.

2016-03-10

Filtrera på rödlistestatus

Genom att välja Filter > Rödlista kan du filtrera din sökning till taxa inom alla eller vissa hotkategorier.

Listor från Artfaktadatabasen

Genom att välja Filter > Taxa > Lista från artfakta är det också möjligt att söka ut arter baserat på listor från ArtDatabankens Artfaktadatabas, till exempel arter som är kopplade till vissa biotoper eller substrat.

Skogsstyrelsens naturvårds- och signalarter

Under Filter > Taxa > Lista är det också möjligt att filtrera taxa utifrån Skogsstyrelsens listor över naturvårdsarter och/eller signalarter.

 Visa mindre

Kom igång

 1. Välj data
  > Data > Artobservationer
 2. Filtrera och välj taxa
  > Filter > Taxa > Sök på taxonnamn
 3. Gör eventuella beräkningar
  > Beräkningar > Gridstatistik > välj t.ex. Gridstorlek
 4. Välj eventuella format och kartinställningar
 5. Se resultatet
  > Resulta > t.ex. Artobservationskarta
 6. Ändra din sökning eller analys, det går alltid att gå direkt till resultatknappen!

Dina val syns alltid till höger => Mina inställningar

Applikationsbeskrivning

Citering

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man referera enligt följande:

”Data använda i den här studien har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportal [datum för nedladdningen och använda dataproviders]. Analysportalen är finanserad av Vetenskapsrådet och Naturvårdsverket genom Svenska LifeWatch-projektet (Grant No. 829-2009-6287).

Vi rekommenderar också att man anger de viktigaste dataleverantörerna till den analys man gjort. En sådan lista fås i Analysportalen under Resultat/Rapporter/Härkomst av artobservationer (https://www.analysisportal.se/Result/ProvenanceReport).