Svenska LifeWatch på OIKOS Publicerad: 08 mars 2018

I februari anordnades den Nordiska OIKOS-konferensen i Trondheim med över 300 deltagare på plats. Både ArtDatabanken och Svenska LifeWatch var representerade.

 Visa mer

Det hölls 72 föredrag varav 3 från ArtDatabankens forskargrupp -  Henna Fabritius, Laura Henckel och Alexander Singer.

Konkurrensen om de 134 posterplatserna var hård men Svenska LifeWatch visade sin närvaro genom att visa upp en roll-up med information och dela ut informationsmaterial. Dessutom deltog Holger Dettki, SLWs föreståndare, i postersessionen tillsammans med Anders Telenius, föreståndare för SLWs samarbetspartner ’Biodiversity Atlas Sweden’ (BAS), som presenterade en poster om den kommande biodiversitetsinfrastrukturen ’BAS’. Där fick båda parter möjlighet att svara på frågor om sina verktyg för biodiversitetsdata samt det framtida samarbetet. Visa mindre


Data från Träd-och Musselportalen sökbart i Analysportalen Publicerad: 07 mars 2018    Visa mer

Nu finns data från Träd- och Musselportalen tillgängligt i Svenska LifeWatch och Analysportalen för biodiversitetsdata. Data från de båda portalerna skördas automatiskt varje natt.

Båda portalerna är öppna för rapportering och visning av observationer. Rapportering kräver dock registrering av konto. Merparten av data i de båda portalerna kommer från Länsstyrelser och kommuner som arbetar inom dessa verksamheter, men fynd från privatpersoner och andra organisationer förekommer också.

 

Trädportalen
Trädportalen är en samlingsplats för observationer av biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla träd. I första hand samlas information om grova träd, gamla träd och hålträd. Träden är till stor del observerade inom åtgärdsprogrammet samt miljöövervakningen av särskilt skyddsvärda träd.

Observationerna består av punktdata där ett träd är en lokal. Upprepade observationer kan göras på samma lokal för uppföljning av träden. Utöver egenskaper hos trädet kan vissa omvärldsparametrar registreras. Registreringen görs via särskilt webbgränssnitt eller import av databatcher. I vissa fall görs kvalitetsgranskning och validering av observationerna. Standard för position är WGS84, men även RT90 och SWEREF99 TM hanteras.

 

Musselportalen
Musselportalen är en samlingsplats för observationer för åtta arter av stormusslor som förekommer i svenska sjöar och vattendrag. Observationer kommer framför allt från miljöövervakningen av stormusslor.

Data för musslor är kopplade till en lokal, där antal levande och döda musslor kan registreras, men även storleksuppgifter för flera musslor kan anges inom lokalen. Upprepade undersökningar kan kopplas till samma lokal för uppföljning av bestånd av musslor. I Musselportalen finns även möjlighet att rapportera in miljövariabler. Registreringen görs via särskilt webbgränssnitt eller import av databatcher. I enstaka fall görs kvalitetsgranskning och validering av observationerna. Standard för position är WGS84, men även RT90 och SWEREF99 TM hanteras.

 Visa mindre

Ny release av Analysportalen Publicerad: 29 november 2017    Visa mer

En ny release av Analysportalen 2017-11-23 innehåller dels förbättringar av nedladdningsmöjligheterna, och dels en rad buggfixar.

Sammanfattning – Nytt/förbättringar

 • Förbättringar på nedladdningssidan – fler nedladdningstyper har nu möjlighet att göra specifika inställningar för nedladdningen, såsom t.ex. koordinatsystem eller tidsintervall.

Sammanfattning - Buggfixar

 • Export av WFS-lager tar nu hänsyn till rumsligt filter.
 • Relativa länkar på nyhetssidan fungerar nu.
 • Export av Artpoolskarta till Shape/GeoJSON fungerar nu även när rumsligt filter används.
 • Export av Excel XML fungerade inte när &-tecken användes i beskrivningar, detta är nu åtgärdat.
 • De inställningar för t.ex. koordinatsystem som gjordes på nedladdningssidan kom inte över till Inställningsfliken i Excel. Detta är nu åtgärdat.

 Visa mindre

Svenska LifeWatch beviljas nya medel från Vetenskapsrådet Publicerad: 21 september 2017    Visa mer

Svenska LifeWatch beviljas medel av Vetenskapsrådet för fortsatt drift och utveckling av en svensk infrastruktur för biodiversitetsforskning.

Vetenskapsrådet beslutade nyligen om fördelning av ca 1,2 miljarder till forskningsinfrastrukturer som sökt bidrag till infrastruktur av nationellt intresse. Svenska LifeWatch är en av de infrastrukturer som beviljas medel. Den exakta summan och detaljerna i uppdraget avgörs i dialog med Vetenskapsrådet under hösten.

- Vi är mycket glada för förtroendet och välkomnar samtidigt ett samarbete med det närbesläktade projektet BioAtlas Sweden, som också beviljats medel, säger Ulf Gärdenfors vid ArtDatabanken, föreståndare för Svenska LifeWatch.

Bakom ansökan står ett konsortium som omfattar SLU, Göteborgs universitet, Umeå universitet och SMHI. Vid SLU är flera institutioner och projekt delaktiga, däribland ArtDatabanken, WRAM, Riksskogstaxeringen och institutionen för akvatiska resurser.

 Visa mindre

Över 70 miljoner observationer Publicerad: 05 september 2017    Visa mer

Nu finns över 70 miljoner observationer tillgängliga i Analysportalen.

I augusti 2017 passerade antalet observationer i Svenska LifeWatch och Analysportalen 70 miljoner. 

Just nu finns 15 olika datakällor knutna till infrastrukturen, varav Artportalen står för den största mängden observationer (ca 60 miljoner). 

En fullständig lista över datakällorna och antalet tillgängliga observationer finns på: https://www.analysisportal.se/Data/DataProviders

 Visa mindre

Taking the pulse of the biosphere – with help of Swedish LifeWatch data Publicerad: 01 september 2017    Visa mer

In August a keystone paper was published delivering a blueprint for how to calculate Essential Biodiversity Variables (EBVs) for species abundance and distribution on a global scale. The concept presented will directly support global sustainability goals and relies on infrastructures like Swedish LifeWatch.

Swedish LifeWatch participates in an international group of scientists, engineers, and legal experts developing infrastructure and protocols that can be used to measure changes of biodiversity on a regional and global scale. The purpose of the work is to address the research needs and infrastructure services required to calculate Essential Biodiversity Variables (EBVs).

Like climate variables, EBVs are constructed from various sources of data and are the underlying variables to assess changes in biodiversity through time. They can be used to measure the achievement of targets like the Aichi targets set by the Convention for Biological Diversity (CBD) or the Sustainable Development Goals (SDGs) identified by the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, to protect the world from further loss of biodiversity, support sustainable use of natural resources and enhance benefits from these. As such, EBVs play an important role in policy decisions and are critical to the future work of the Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

The paper covers a broad range of scientific, technical and legal aspects, including basic definitions of the EBV framework, data and tools for building EBV data products, technical and legal requirements of workflows, and metadata and data-sharing standards. The paper represents a community-effort by 36 co-authors, many of them working actively with the Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network (GEO BON), an organisation that develops and promotes the EBV concept.

- This paper is a fundamental step forward in operationalizing the EBV concept because it shows how we can implement a workflow-oriented production of EBVs, says Henrique Pereira, GEO BON co-chair and co-author of the study. This will be critical for biodiversity research and for assessing progress towards conservation policy targets and sustainable development goals.

Paper:

Building essential biodiversity variables (EBVs) of species distribution and abundance at a global scale: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/brv.12359/full

 Visa mindre

Kom igång

 1. Välj data
  > Data > Artobservationer
 2. Filtrera och välj taxa
  > Filter > Taxa > Sök på taxonnamn
 3. Gör inställningar för eventuella gridberäkningar
  > Inställningar > Gridstatistik > välj t.ex. Rutstorlek
 4. Välj eventuellt koordinatsystem
  > Inställningar > Koordinatsystem
 5. Se resultatet
  > Resultat > t.ex. Artobservationskarta
 6. Ändra din sökning eller analys, det går alltid att gå direkt till resultatknappen!

Dina val syns alltid till höger => Mina val

Applikationsbeskrivning

Citering

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man referera enligt följande:

”Data använda i den här studien har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportal [datum för nedladdningen och använda dataproviders]. Analysportalen är finanserad av Vetenskapsrådet och Naturvårdsverket genom Svenska LifeWatch-projektet (Grant No. 829-2009-6287).”

Vi rekommenderar också att man anger de viktigaste dataleverantörerna till den analys man gjort. En sådan lista fås i Analysportalen under Resultat/Rapporter/Härkomst av artobservationer (https://www.analysisportal.se/Result/ProvenanceReport).