Hjälp oss att tillhandahålla en biodiversitetsdataportal som uppfyller dina behov! Publicerad: 16 maj 2019

Svenska LifeWatch genomför just nu en enkät för att ta reda på hur Analysportalen används för att få tillgång till, utforska och analysera biodiversitetsdata som finns inom e-infrastrukturen.

 Visa mer

Vetenskapsrådet har sedan 2010 finansierad Svenska LifeWatch (SLW) och Analysportalen. Men 2018 beslutade man att Analysportalen skulle upphöra inom några år men att Analysportalens funktionaliteter ska flyttas till en ny biodiversitets-dataportal för att främja och förenkla internationellt samarbete. Den nya dataportalen kommer att drivas av Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI) – en nygemensam plattform som tillhandahåller data och analystjänster för forskning och undersökningar om biodiversitet och ekosystemtjänster. Det är Svenska LifeWatch och Biodiversity Atlas Sweden som går samman för att bilda SBDI (www.biodiversitydata.se)

Vi hoppas att du vill delta i enkäten och hjälpa oss genom att dela med dig av dina erfarenheter som användare av Analysportalen. Då kan  vi fortsätta tillhandahålla ett verktyg som motsvarar dina behov för att söka, visualisera, analysera och hämta biodiversitetsdata.

Enkäten hittar du här. Visa mindre


Projektkoordinator inom biodiversitetsinformatik Publicerad: 04 april 2019    Visa mer

Du kommer att stödja föreståndaren för BAS samt nodledaren för GBIF-Sweden i det dagliga arbetet med att sköta administration och kontakter inom BAS-konsortiet och att skapa och upprätthålla effektiva dataflöden mellan databasägare, aggregatorer och presentatörer.

Arbetet innebär många kontakter kring data, metadata och teknik med samlingspersonal, databasägare, utvecklare och användare (forskare, myndighetsutövare och allmänheten). I ditt arbete ingår kommunikation av innehåll och metoder i de system som används och du medverkar även i pedagogiska uppdrag med inriktning mot biodiversitetsinformatik. Resor kan förekomma; såväl inrikes som utrikes. 

 Visa mindre

Ny release av Analysportalen Publicerad: 12 april 2019    Visa mer

En ny release av Analysportalen 2019-03-20. Nytt är möjligheten att ladda ner artobservationer i filformatet Darwin Core Archive.

Sammanfattning - Nytt/förbättringar

 • Lagt till stöd för nedladdning av artobservationer till filformatet Darwin Core Archive.

Sammanfattning - Buggfixar

 • Fixat problem med att det inte gick att lägga till bakgrundskartor som innehöll långa metadata-beskrivningar.

 Visa mindre

Artportalens checklista skapar nya möjligheter för forskare Publicerad: 28 februari 2019    Visa mer

ArtDatabanken lanserar mobil webbapplikation för inrapportering till Artportalen. I den nya checklistan kan rapportören även bidra med värdefulla data om arters frånvaro.

Artportalen är ett av världens största rapportsystem för artobservationer. Databasen innehåller snart 70 miljoner observationer, och är en del i Svenska LifeWatch infrastruktur. Idén med Artportalen är att rapportera de arter som har observerats, men för forskning är det även värdefullt att veta vilka arter som inte har observerats, så kallade "nolldata".

– Det här är nästa steg i citizen science-rapportering, säger Tomas Pärt vid Institutionen för ekologi, som är en av forskarna som medverkat i utvecklingen av verktyget.

– I och med att vi får med nolldata, det vill säga avsaknad av arter, kan vi statistiskt behandla data på ett säkrare sätt än tidigare och studera var arter förekommer och inte förekommer samt om de vandrar in eller försvinner. Speciellt när vi kombinerar vanlig inventeringsverksamhet, som häckfågeltaxeringen, med data från medborgarforskning kan vi få en geografisk täckning och upplösning som inte varit möjlig tidigare. Det kan öppna dörrar för att bättre förstå varför arter ökar och minskar i Sverige och hur det är kopplat till klimat och markanvändning.

Artportalens checklista är byggd för att användas live med en smartphone. Checklistan kan användas för alla artgrupper, men fungerar bäst för arter som är möjliga att artbestämma i fält och där artlistan blir rimligt lång, t.ex. fåglar, dagfjärilar och trollsländor. Den som använder checklistan börjar med att välja en artgrupp och en plats att utgå ifrån. Checklistan utnyttjar GPS:en i mobilen och genererar en artlista som bygger på vilka arter som rapporterats under aktuell vecka de senaste tio åren inom en viss radie.

Artportalens checklista är den första mobilanpassade rapporteringsfunktionen som ArtDatabanken tar fram och är utvecklad med fokus på att göra det så smidigt och roligt som möjligt för rapportören att använda.

 Visa mindre

Kom igång

 1. Välj data
  > Data > Artobservationer
 2. Filtrera och välj taxa
  > Filter > Taxa > Sök på taxonnamn
 3. Gör inställningar för eventuella gridberäkningar
  > Inställningar > Gridstatistik > välj t.ex. Rutstorlek
 4. Välj eventuellt koordinatsystem
  > Inställningar > Koordinatsystem
 5. Se resultatet
  > Resultat > t.ex. Artobservationskarta
 6. Ändra din sökning eller analys, det går alltid att gå direkt till resultatknappen!

Dina val syns alltid till höger => Mina val

Applikationsbeskrivning

Citering

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man referera enligt följande:

”Data använda i den här studien har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportal [datum för nedladdningen och använda dataproviders]. Analysportalen är finanserad av Vetenskapsrådet och Naturvårdsverket genom Svenska LifeWatch-projektet (Grant No. 829-2009-6287).”

Vi rekommenderar också att man anger de viktigaste dataleverantörerna till den analys man gjort. En sådan lista fås i Analysportalen under Resultat/Rapporter/Härkomst av artobservationer (https://www.analysisportal.se/Result/ProvenanceReport).