84 miljoner till SBDI Publicerad: 24 oktober 2019

Vetenskapsrådet tillsammans med medfinansiärer har beviljat 84 miljoner kronor för perioden 2021-2024 till utvecklandet och byggandet av forskningsinfrastrukturen Svensk Biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI).

 Visa mer

Svenska LifeWatch och Biodiversity Atlas Sweden kan nu fortsätta arbetet med att bilda den gemensamma biodiversitetsinfrastrukturen Svensk Biodiversitetsdatainfrastruktur, en e-infrastruktur som utvecklas i nära samarbete med Living Atlases community och Global Biodiversity Information Facility.

– Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet från Vetenskapsrådet, säger Fredrik Ronquist på Naturhistoriska riksmuseet, som kommer bli huvudman för SBDI.

Infrastrukturen kommer att tillgängliggöra biodiversitetsdata, tillhandahålla kraftfulla analys- och visualiseringsverktyg, och därigenom erbjuda nya möjligheter för innovativ och interdisciplinär forskning kring biodiversitet och ekosystem.

Svenska LifeWatch och Biodiversity Atlas Sweden är de två viktigaste e-infrastrukturerna i Sverige för att främja biodiversitets- och ekosystemforskning i det framväxande landskapet av biodiversitetsinformationssystem. De uppgår 2021 i SBDI-konsortiet, som omfattar 11 universitet och myndigheter i Sverige. Visa mindre


Ny release Analysportalen Publicerad: 17 september 2019    Visa mer

Ny release av Analysportalen 2019-08-27

Sammanfattning - Nytt/förbättringar

 • Ändrat citeringstext på startsidan och i Excelfil.
 • Lagt till citeringstext till DwC-A filer.

   

 Visa mindre

ArtDatabanken SLU i DN debatt Publicerad: 17 september 2019    Visa mer

I en offentlig utredning framhölls nyligen vikten av stöd från ideella föreningar och enskilda personer då de genom sina observationer tidigt kan slå larm om förändringar i miljön. Att Mark- och miljödomstolen i Östersund nu avvisar information från privatpersoner som underlag i ett ärende är därför anmärkningsvärt.

Läs ArtDatabankens debattartikel i DN.

 Visa mindre

Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning Publicerad: 27 augusti 2019    Visa mer

Vilken typ av symbios som är vanligast mellan trädrötter och svampar eller bakterier i en viss region styrs av klimatfaktorer. Det visar en ny kartläggning som bygger på uppgifter som samlats in från över 1 miljon provytor jorden runt. Studien tyder också på att framtida klimateffekter på mykorrhiza kan komma att hämma skogstillväxten i kalla klimat.

I och runt trädens rötter finns i alla skogsekosystem svampar och bakterier som lever i symbios med träden, och byter näringsämnen mot kol. En satsning på att kartlägga de vanligaste symbiostyperna – baserad på data från mer än 1,1 miljoner provytor och 28 000 trädslag – har avslöjat faktorer som avgör var olika typer av mykorrhiza och kvävefixerande bakterier kommer att frodas. Arbetet kan hjälpa forskare att förstå hur symbioser formar världens skogar och hur de kan påverkas av ett varmare klimat.

Kartorna togs fram av forskare från Stanford University i ett samarbete med över 200 forskare från andra lärosäten, bland annat SLU, och publicerades i Nature den 16 maj. I arbetet avslöjas en ny biologisk regel som forskarlaget kallar "Reads lag", efter en pionjär inom symbiosforskningen, Sir David Read.

I ett exempel på hur denna forskning kan tillämpas, använde forskarna kartläggningen för att förutse hur symbioserna skulle kunna ha förändrats år 2070, om koldioxidutsläppen fortsätter som idag. Detta scenario ledde till en tioprocentig minskning av biomassan hos trädslag som har den typ av mykorrhiza som i första hand finns i svalare områden. Forskarna varnar för att en sådan förlust av tillväxt kan öka mängden kol i atmosfären.

– Det finns ett begränsat antal typer av symbioser och vi visar att deras utbredning följer klara regler, säger huvudförfattaren Brian Steidinger, som är postdoktor vid Stanford. Våra modeller förutser stora förändringar i världens skogliga symbioser – förändringar som kan påverka det klimat som våra barnbarn kommer att leva i.

– Resultatet av studien är viktigt i sig, men det visar även på styrkan och användbarheten hos de data som samlas in i väl utförda monitoring-program såsom Riksskogstaxeringen, säger Bertil Westerlund från SLU, som har bidragit med svenska data till studien.

Texten bygger på ett pressmeddelande från Stanford University.

Mer information

Bertil Westerlund, försöksledare
Institutionen för skoglig resurshushållning
Riksskogstaxeringen
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
Bertil.Westerlund@slu.se, 090-786 84 12, 070-130 78 86
www.slu.se/riksskogstaxeringen, www.slu.se/srh 

Jonas Fridman, forskningsledare
Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig statistikproduktion
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
jonas.fridman@slu.se, 090-786 84 73, 070-678 40 52

Artikeln

B. S. Steidinger m.fl. 2019. Climatic controls of decomposition drive the global biogeography of forest-tree symbioses. Nature. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1128-0

 Visa mindre

Kom igång

 1. Välj data
  > Data > Artobservationer
 2. Filtrera och välj taxa
  > Filter > Taxa > Sök på taxonnamn
 3. Gör inställningar för eventuella gridberäkningar
  > Inställningar > Gridstatistik > välj t.ex. Rutstorlek
 4. Välj eventuellt koordinatsystem
  > Inställningar > Koordinatsystem
 5. Se resultatet
  > Resultat > t.ex. Artobservationskarta
 6. Ändra din sökning eller analys, det går alltid att gå direkt till resultatknappen!

Dina val syns alltid till höger => Mina val

Applikationsbeskrivning

Citering

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man referera enligt följande:
Material och metoder
Data använda i den här studien har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportal (Leidenberger et al., 2016) den [datum]. Följande databaser har använts:
 • - Artportalen
 • - ...
Referenslista
Leidenberger S, Käck M, Karlsson B, Kindvall O (2016) The Analysis Portal and the Swedish LifeWatch e-infrastructure for biodiversity research. Biodiversity Data Journal 4: e7644. doi: 10.3897/BDJ.4.e7644
Tack
Vi tackar Svenska LifeWatch (SLW) för tillhandahållandet av e-infrastruktur-verktyg och –tjänster. SLW är finansierad av Svenska Vetenskapsrådet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som en nationell forskningsinfrastruktur (Grant No. 2017-00634).