Tack för era enkätsvar! Publicerad: 20 januari 2017

I december skickade Svenska LifeWatch ut enkät till forskare och naturvårdare i hela landet för att följa upp behovet av biodiversitetsdata.

 Visa mer

Sköldmossor.jpg

Nästan 400 svar kom in och kommer att utgöra värdefullt underlag för oss i framtida planering. Ett stort tack till alla som bidrog med enkätsvar!

Bland de som svarat på enkäten har vi lottat ut fem volymer av Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. De fem personer som vinner varsin valfri Nationalnyckel är:

 • Elsa Aggemyr, Stockholms universitet
 • Arvid Bring, Stockholms universitet
 • Linda Johansson, Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Anders Sjölund, Trafikverket
 • Alexander Zizka, Göteborgs universitet


 Visa mindre


SHARK-data från SMHI omskördat Publicerad: 07 januari 2017    Visa mer

SHARK-data från SMHI är nu åter tillgängligt i Analysportalen efter en uppdatering kring årsskiftet.

 Visa mindre

Ny release av Analysportalen Publicerad: 05 december 2016    Visa mer

En ny version av Analysportalen publicerades den 5 december. Bland nya funktioner finns bl.a. visning av projektparametrar och några efterlängtade förbättringar i filtrering.

Nya funktioner

 • Projektparametrar visas nu i observationsdetaljer (om det finns). Det går ännu inte att göra sökningar på projektparametrar.
 • Rödlistefiltret arbetar nu på taxalistan och är subtraktivt till skillnad från det föregående rödlistefiltret som var additativt. 
 • Härkomst av artobservationer är nu ikryssat som default att komma med som flik vid nedladdning till Excel.

Buggfixar

 • Buggfix av: Fel vid nedladdning av artobservationer då egna GIS-filer används och man byter koordinatsystem i nedladdningsdialog
 • Buggfix av: AOO + EOO för en taxalista blev fel om något taxa i listan inte hade några observationer.

 Visa mindre

LifeWatch börjar utveckla en svensk ”ekosystem-avatar” Publicerad: 01 december 2016    Visa mer

De stora mängder data som nu blir tillgängliga via LifeWatch gör det möjligt att modellera förändringar i biodiversitet på ekosystemnivå. Nu tar Göteborgs universitet det första steget mot att utveckla en svensk ”ekosystem-avatar”.

Begreppet avatar kopplar till det initiativ som tagits av forskare på den ön Moorea i Franska Polynesien, där hela ön tack vare noggrann övervakning och datainsamling utgör en modellorganism för forskare (Island Digital Ecosystem Avatars, mooreaidea.org). 

Projektet vid Göteborgs universitet kommer att ledas av Dawn Field som innehar en gästprofessur vid Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet under 2017. Dawn Field kommer att arbeta med att utveckla en modell av marina ekosystem baserat på data från bland annat Svenska LifeWatch.

Dawn Field är professor vid Oxfords universitet och känd som grundare av projekt som the Genomic Observatories Network and Ocean Sampling Day.

 Visa mindre

Anrikt pris till initiativrika kunskapsspridare Publicerad: 30 november 2016    Visa mer

Två av förgrundsgestalterna inom Svenska LifeWatch, Ulf Gärdenfors och Fredrik Ronqvist, tilldelas Roséns Linnépris i zoologi för sina gärningar som artforskare och kunskapsspridare.

Professorerna Ulf Gärdenfors vid ArtDatabanken SLU och Fredrik Ronquist vid Naturhistoriska riksmuseet har tilldelats Roséns Linnépris i zoologi 2016. De får priset för "sina banbrytande vetenskapliga studier inom zoologisk systematik, för många års insatser för bevarandet och uppmärksammandet av biologisk mångfald, och för att de på ett lysande sätt förmedlat kunskap om arter och deras utbredning i Sverige."

– Jag är mycket glad att få detta fina pris och att därmed mitt och Fredriks arbete med att lyfta statusen för taxonomi och systematik uppmärksammas, säger en lätt omskakad Ulf Gärdenfors.

– Det är naturligtvis väldigt roligt att få det här priset, säger Fredrik Ronqvist, som också tillägger att han är lite generad:
– Vi har så många duktiga biologer i Sverige, framhåller han respektfullt.

Både Ulf Gärdenfors och Fredrik Ronqvist har varit centrala i mycket av arbetet med att bevara och sprida kunskap om Sveriges flora och fauna genom Svenska artprojektet, som de gemensamt tog initiativet till. De har sedan fortsatt samarbetet inom Svenska LifeWatch, där både ArtDatabanken och Naturhistoriska riksmuseet medverkar i konsortiet.

Priset om vardera 425 000 kr delas ut den 2 december av Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund. Roséns priser i botanik och zoologi delades ut första gången 1935.

 Visa mindre

Prisbelönt verktyg identifierar kunskapsluckor i stora datamängder Publicerad: 14 november 2016    Visa mer

Alejandro Ruete, forskare vid SLU, har vunnit första pris i en internationell tävling med en webbapplikation som illustrerar tidsmässiga och geografiska luckor i stora datamängder från LifeWatch och GBIF.

Alejandro Ruete.jpg


Stora artdatabaser är en tillgång i forskning och naturvård, men för att ge tillförlitliga analyser behövs ett underlag med tillräckligt stor mängd data. Det kan vara svårt att veta om det finns tillräckligt med data eller om det saknas data om en art. Alejandro Ruete, forskare vid SLU, har tagit fram ett verktyg som identifierar dessa kunskapsgap. Nu har han fått pris av Global Biodiversity Information Facility för verktyget som kan användas på alla typer av organismer och alla delar av världen.

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) är en global dataportal för biologiska fynddata från hela världen. Varje år anordnar GBIF "Ebbe Nielsen Challenge" för att förbättra användningen av data. Alejandro Ruete vann första pris för sitt verktyg som kan identifiera luckor i data både i tid och rum.

Som en del av sitt bidrag i tävlingen utvecklade Alejandro två webbapplikationer som demonstrerar hur verktyget kan användas. Den ena, SLWapp, använder data från Svenska LifeWatch och visar var kunskap saknas för sju grupper av arter (groddjur fåglar, fjärilar, landlevande däggdjur, lockespindlar, sländor, och kärlväxter) i Sverige. Den andra, GBIFapp, använder data från GBIF och undersöker var data saknas för groddjur i Europa – tidsmässigt och geografiskt.
Alejandro får förstapriset på 20,000 euro och hans bidrag valdes ut av en expertjury bland totalt 16 bidrag.

– Det som gjorde det vinnande bidraget så attraktivt var att det är så enkelt och användbart. Det bygger på enkla data om förekomst av en art och kan användas på alla geografiska regioner och taxonomiska grupper, säger Roderic Page, professor vid universitet i Glasgow och ordförande i juryn.

 Visa mindre

Kom igång

 1. Välj data
  > Data > Artobservationer
 2. Filtrera och välj taxa
  > Filter > Taxa > Sök på taxonnamn
 3. Gör eventuella beräkningar
  > Beräkningar > Gridstatistik > välj t.ex. Gridstorlek
 4. Välj eventuella format och kartinställningar
 5. Se resultatet
  > Resulta > t.ex. Artobservationskarta
 6. Ändra din sökning eller analys, det går alltid att gå direkt till resultatknappen!

Dina val syns alltid till höger => Mina inställningar

Applikationsbeskrivning

Citering

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man referera enligt följande:

”Data använda i den här studien har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportal [datum för nedladdningen och använda dataproviders]. Analysportalen är finanserad av Vetenskapsrådet och Naturvårdsverket genom Svenska LifeWatch-projektet (Grant No. 829-2009-6287).

Vi rekommenderar också att man anger de viktigaste dataleverantörerna till den analys man gjort. En sådan lista fås i Analysportalen under Resultat/Rapporter/Härkomst av artobservationer (https://www.analysisportal.se/Result/ProvenanceReport).