Ny release av Analysportalen Publicerad: 29 november 2017

En ny release av Analysportalen 2017-11-23 innehåller dels förbättringar av nedladdningsmöjligheterna, och dels en rad buggfixar.

 Visa mer

Sammanfattning – Nytt/förbättringar

 • Förbättringar på nedladdningssidan – fler nedladdningstyper har nu möjlighet att göra specifika inställningar för nedladdningen, såsom t.ex. koordinatsystem eller tidsintervall.

Sammanfattning - Buggfixar

 • Export av WFS-lager tar nu hänsyn till rumsligt filter.
 • Relativa länkar på nyhetssidan fungerar nu.
 • Export av Artpoolskarta till Shape/GeoJSON fungerar nu även när rumsligt filter används.
 • Export av Excel XML fungerade inte när &-tecken användes i beskrivningar, detta är nu åtgärdat.
 • De inställningar för t.ex. koordinatsystem som gjordes på nedladdningssidan kom inte över till Inställningsfliken i Excel. Detta är nu åtgärdat.


 Visa mindre


Svenska LifeWatch beviljas nya medel från Vetenskapsrådet Publicerad: 21 september 2017    Visa mer

Svenska LifeWatch beviljas medel av Vetenskapsrådet för fortsatt drift och utveckling av en svensk infrastruktur för biodiversitetsforskning.

Vetenskapsrådet beslutade nyligen om fördelning av ca 1,2 miljarder till forskningsinfrastrukturer som sökt bidrag till infrastruktur av nationellt intresse. Svenska LifeWatch är en av de infrastrukturer som beviljas medel. Den exakta summan och detaljerna i uppdraget avgörs i dialog med Vetenskapsrådet under hösten.

- Vi är mycket glada för förtroendet och välkomnar samtidigt ett samarbete med det närbesläktade projektet BioAtlas Sweden, som också beviljats medel, säger Ulf Gärdenfors vid ArtDatabanken, föreståndare för Svenska LifeWatch.

Bakom ansökan står ett konsortium som omfattar SLU, Göteborgs universitet, Umeå universitet och SMHI. Vid SLU är flera institutioner och projekt delaktiga, däribland ArtDatabanken, WRAM, Riksskogstaxeringen och institutionen för akvatiska resurser.

 Visa mindre

Taking the pulse of the biosphere – with help of Swedish LifeWatch data Publicerad: 01 september 2017    Visa mer

In August a keystone paper was published delivering a blueprint for how to calculate Essential Biodiversity Variables (EBVs) for species abundance and distribution on a global scale. The concept presented will directly support global sustainability goals and relies on infrastructures like Swedish LifeWatch.

Swedish LifeWatch participates in an international group of scientists, engineers, and legal experts developing infrastructure and protocols that can be used to measure changes of biodiversity on a regional and global scale. The purpose of the work is to address the research needs and infrastructure services required to calculate Essential Biodiversity Variables (EBVs).

Like climate variables, EBVs are constructed from various sources of data and are the underlying variables to assess changes in biodiversity through time. They can be used to measure the achievement of targets like the Aichi targets set by the Convention for Biological Diversity (CBD) or the Sustainable Development Goals (SDGs) identified by the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, to protect the world from further loss of biodiversity, support sustainable use of natural resources and enhance benefits from these. As such, EBVs play an important role in policy decisions and are critical to the future work of the Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

The paper covers a broad range of scientific, technical and legal aspects, including basic definitions of the EBV framework, data and tools for building EBV data products, technical and legal requirements of workflows, and metadata and data-sharing standards. The paper represents a community-effort by 36 co-authors, many of them working actively with the Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network (GEO BON), an organisation that develops and promotes the EBV concept.

- This paper is a fundamental step forward in operationalizing the EBV concept because it shows how we can implement a workflow-oriented production of EBVs, says Henrique Pereira, GEO BON co-chair and co-author of the study. This will be critical for biodiversity research and for assessing progress towards conservation policy targets and sustainable development goals.

Paper:

Building essential biodiversity variables (EBVs) of species distribution and abundance at a global scale: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/brv.12359/full

 Visa mindre

LifeWatch Summary Report 2010-2016 Publicerad: 22 juni 2017    Visa mer

Svenska LifeWatch har sedan starten 2010 framgångsrikt byggt upp en infrastruktur för svensk biodiversitets- och ekosystemforskning, som idag tillgängliggör över 70 miljoner artobservationer och en rad tjänster och verktyg för forskare och naturvårdare.

SLW-summary-front-200.jpg

LifeWatch Summary Report 2010-2016 sammanfattar det som åstadkommits inom Svenska LifeWatch från starten 2010 och fram till 2016: Datainnehåll, verktyg och tjänster, internationella samarbeten, pilotstudier och olika applikationer och användningsområden.

Ladda hem rapporten (pdf)

Läs som bläddertidning

För förfrågningar om tryckta exemplar, kontakta lifewatch@slu.se .

 Visa mindre

Över 70 miljoner observationer Publicerad: 05 september 2017    Visa mer

Nu finns över 70 miljoner observationer tillgängliga i Analysportalen.

I augusti 2017 passerade antalet observationer i Svenska LifeWatch och Analysportalen 70 miljoner. 

Just nu finns 15 olika datakällor knutna till infrastrukturen, varav Artportalen står för den största mängden observationer (ca 60 miljoner). 

En fullständig lista över datakällorna och antalet tillgängliga observationer finns på: https://www.analysisportal.se/Data/DataProviders

 Visa mindre

Ny release av Analysportalen Publicerad: 05 maj 2017    Visa mer

En ny release av Analysportalen den 5 maj innehåller framför allt förbättringar av användbarheten. Till exempel har vissa knappar bytt namn för att återspegla vad de verkligen gör, de olika sidorna har blivit mera lika varandra, och några menypunkter har flyttat ihop med liknande menypunkter på ett annat ställe. Timeout-tiden vid nedladdning av artobservationer har ökat från 5 till 20 minuter

Det har nu gått några månader sedan vi sist publicerade en ny version av Analysportalen. Som vanligt har vi i samarbete med våra användare åtgärdat fel och lagt till efterlängtat funktionalitet. Vi har också lyssnat på våra användare som har påpekat att det ibland var lite svårt att förstå ”hur” man skulle göra på de olika sidorna i Analysportalen. Därför är den stora förändringen i denna version ett försök att göra hela Analysportalen lite enklare och mera logisk att använda. Till exempel har vissa knappar bytt namn för att återspegla vad de verkligen gör, de olika sidorna har blivit mera lika varandra, och några menypunkter har flyttat ihop med liknande menypunkter på ett annat ställe. Hela listan av förändringarna återfinns i versionshistoriken. Vi kommer även att uppdatera manualerna och övningarna, så att de återspeglar den nya versionen.

En annan stor utmaning för Analysportalen är att antalet användare, dataförfrågningar, nerladdningar och inte minst mängden data i de anslutna databaserna ökar nästan explosionsartat, vilket ju i för sig är glädjande. Tyvärr medför detta ibland prestandaproblem vid sökning av data. Vi är mycket medvetna om problematiken, och har som en första åtgärd förlängd den s.k. time-out-tiden, dvs. tiden en sökning kan tar innan servern säger ifrån. Under 2017 kommer vi att göra en översyn över hela systemet för att anpassa det till datamängden och användarnas behov.

Vi tar gärna emot fortsatt "feed-back" från våra användare om vi har lyckats, eller vad som fortfarande borde åtgärdas.

För hela SLW-teamet,

Holger Dettki, Docent, Svenska LifeWatch (SLW), Systemansvarig

 Visa mindre

Kom igång

 1. Välj data
  > Data > Artobservationer
 2. Filtrera och välj taxa
  > Filter > Taxa > Sök på taxonnamn
 3. Gör inställningar för eventuella gridberäkningar
  > Inställningar > Gridstatistik > välj t.ex. Rutstorlek
 4. Välj eventuellt koordinatsystem
  > Inställningar > Koordinatsystem
 5. Se resultatet
  > Resultat > t.ex. Artobservationskarta
 6. Ändra din sökning eller analys, det går alltid att gå direkt till resultatknappen!

Dina val syns alltid till höger => Mina val

Applikationsbeskrivning

Citering

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man referera enligt följande:

”Data använda i den här studien har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportal [datum för nedladdningen och använda dataproviders]. Analysportalen är finanserad av Vetenskapsrådet och Naturvårdsverket genom Svenska LifeWatch-projektet (Grant No. 829-2009-6287).”

Vi rekommenderar också att man anger de viktigaste dataleverantörerna till den analys man gjort. En sådan lista fås i Analysportalen under Resultat/Rapporter/Härkomst av artobservationer (https://www.analysisportal.se/Result/ProvenanceReport).