Nu finns support för Analysportalen Publicerad: 19 oktober 2018

Nu finns det support och utbildning för Analysportalen. Svenska LifeWatch vill utveckla och sprida kunskapen om den biodiversitetsinfrastruktur som finns tillgänglig vid ArtDatabanken, och har därför rekryterat Debora Arlt som även forskar vid Institutionen för ekologi.

 Visa mer

ArtDatabanken, SLU har från och med oktober anställt Debora Arlt som support och utbildningsansvarig inom Svenska LifeWatch. Hon kommer att arbeta med support och utbildning för Analysportalen men även WRAMs verktyg, samt med datakurering av biotelemetridata (inom den del som heter Wireless Remote Animal Monitoring, WRAM).

Svenska LifeWatch har sedan 2010 med stöd av Vetenskapsrådet bland annat utvecklat system för automatisk skörd av landets större databaser med artdata och för tillgängliggörande, analys och visualisering av data och resultat genom Analysportalen. Fr.o.m. 2018 sker detta i samarbete med Biodiversity Atlas Sweden (BAS). Visa mindre


Svenska LifeWatch har öppnat supporttjänst Publicerad: 18 oktober 2018    Visa mer

Välkommen till Svenska LifeWatchs supporttjänst. Vi erbjuder användarstöd till forskare med syfte att främja nytt och tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald, ekosystem och naturvård.

Våra experter kan hjälpa till med:

 • Leverans, förvärv och formatering av relevanta dataset
 • Bearbetning av dataset från biologiska sensorer, inventerings- och övervakningsprogram
 • Rådgivning och handledning inom hantering och publicering av biodiversitetsdata
 • Analytiskt stöd och hjälp med relevanta analysverktyg
 • Utveckling av nya och uppkoppling av befintliga datatjänster till vår infrastruktur
 • Utbildning inom biodiversitetsinformatik

Kontakta oss under adressen debora.arlt@slu.se

 Visa mindre

Ny release av Analysportalen Publicerad: 29 augusti 2018    Visa mer

En ny release av Analysportalen 2018-08-28. Nytt är att Open Street Map har ersatt Google Maps, och en rad buggfixar.

Sammanfattning – Nytt/förbättringar

 • Tagit bort Google Maps och istället lagt till Open Street Map.

 

Sammanfattning - Buggfixar

 • Ändrat adress till SLUs GeoServer.
 • Kosmetisk GUI-fix för filbeställningssystemet.

 

 Visa mindre

Hjälp oss döpa vår nya forskningsinfrastruktur! Publicerad: 21 maj 2018    Visa mer

Just nu byggs en ny gemensam digital forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata. Vi behöver hjälp att komma på ett passande namn till den nya strukturen. Bakom arbetet står Svensk biodiversitetsatlas (BAS), vid Naturhistoriska riksmuseet och Svenska LifeWatch (SLW), ett konsortium som leds av ArtDatabanken SLU.

Vår vision är att tillsammans etablera en kostnadseffektiv infrastruktur som möjliggör banbrytande, tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald och ekosystem, såväl nationellt som internationellt. Den nya infrastrukturen kommer att tillhandahålla information om arters utbredning och tjänster som gör det möjligt att visualisera och analysera dessa data. Specifikt kommer infrastrukturen hantera data från exempelvis artobservationer från allmänheten, naturhistoriska samlingar, systematiska övervakningar, medborgarforskning, spårnings- och sensordata, molekylär biodiversitetdata och data om mikrobiell mångfald.

Infrastrukturen är i första hand riktad till forskare men kommer även kunna användas för miljöövervakning och som utvärderingsverktyg för biologisk mångfald och naturvärdesbedömningar. Den nya infrastrukturen kommer att öppna upp för internationella samarbeten och även göra det möjligt för svenska forskare och utvecklare att delta i utvecklingen av olika tekniska lösningar.   

Vi vet vad vi vill göra, men vi vet inte än vad vi ska döpa vår gemensamma forskningsinfrastruktur till. Därför vill vi ha din hjälp att komma på ett slagkraftigt namn. Namnförslagen bör uppfylla två kriterier:

(1)   de ska ha en anknytning till biodiversitet och den verksamhet som infrastrukturen             kommer att bedriva. 

(2)   de ska fungera på både svenska och engelska.

 Har du ett bra förslag och vill delta, fyll i ditt förslag, med en kort motivering, i detta formulär (Möjligheten att lämna namnförslag är borttagen). Förslagen är helt anonyma och inga personuppgifter behandlas.

Namnet på den gemensamma forskningsinfrastrukturen tillkännages under festliga former under hösten, mer information om detta kommer senare.

 Visa mindre

Kom igång

 1. Välj data
  > Data > Artobservationer
 2. Filtrera och välj taxa
  > Filter > Taxa > Sök på taxonnamn
 3. Gör inställningar för eventuella gridberäkningar
  > Inställningar > Gridstatistik > välj t.ex. Rutstorlek
 4. Välj eventuellt koordinatsystem
  > Inställningar > Koordinatsystem
 5. Se resultatet
  > Resultat > t.ex. Artobservationskarta
 6. Ändra din sökning eller analys, det går alltid att gå direkt till resultatknappen!

Dina val syns alltid till höger => Mina val

Applikationsbeskrivning

Citering

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man referera enligt följande:

”Data använda i den här studien har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportal [datum för nedladdningen och använda dataproviders]. Analysportalen är finanserad av Vetenskapsrådet och Naturvårdsverket genom Svenska LifeWatch-projektet (Grant No. 829-2009-6287).”

Vi rekommenderar också att man anger de viktigaste dataleverantörerna till den analys man gjort. En sådan lista fås i Analysportalen under Resultat/Rapporter/Härkomst av artobservationer (https://www.analysisportal.se/Result/ProvenanceReport).