Ny release av Analysportalen Publicerad: 29 augusti 2018

En ny release av Analysportalen 2018-08-28. Nytt är att Open Street Map har ersatt Google Maps, och en rad buggfixar.

 Visa mer

Sammanfattning – Nytt/förbättringar

 • Tagit bort Google Maps och istället lagt till Open Street Map.

 

Sammanfattning - Buggfixar

 • Ändrat adress till SLUs GeoServer.
 • Kosmetisk GUI-fix för filbeställningssystemet.

 

Detaljer

Ny/förbättrad funktionalitet

ID

Titel

Typ

6231

Analysportalen: Skaffa Google Maps nyckel eller byt till OpenStreetMap/Bing

User Story

 

 

Buggfixar

ID

Titel

Typ

6061

Analysportalen: Filbeställningssystem GUI fix

Bug

6180

Analysportalen: Adressens till SLUs GeoServer har ändrats

Bug Visa mindre


Hjälp oss döpa vår nya forskningsinfrastruktur! Publicerad: 21 maj 2018    Visa mer

Just nu byggs en ny gemensam digital forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata. Vi behöver hjälp att komma på ett passande namn till den nya strukturen. Bakom arbetet står Svensk biodiversitetsatlas (BAS), vid Naturhistoriska riksmuseet och Svenska LifeWatch (SLW), ett konsortium som leds av ArtDatabanken SLU.

Vår vision är att tillsammans etablera en kostnadseffektiv infrastruktur som möjliggör banbrytande, tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald och ekosystem, såväl nationellt som internationellt. Den nya infrastrukturen kommer att tillhandahålla information om arters utbredning och tjänster som gör det möjligt att visualisera och analysera dessa data. Specifikt kommer infrastrukturen hantera data från exempelvis artobservationer från allmänheten, naturhistoriska samlingar, systematiska övervakningar, medborgarforskning, spårnings- och sensordata, molekylär biodiversitetdata och data om mikrobiell mångfald.

Infrastrukturen är i första hand riktad till forskare men kommer även kunna användas för miljöövervakning och som utvärderingsverktyg för biologisk mångfald och naturvärdesbedömningar. Den nya infrastrukturen kommer att öppna upp för internationella samarbeten och även göra det möjligt för svenska forskare och utvecklare att delta i utvecklingen av olika tekniska lösningar.   

Vi vet vad vi vill göra, men vi vet inte än vad vi ska döpa vår gemensamma forskningsinfrastruktur till. Därför vill vi ha din hjälp att komma på ett slagkraftigt namn. Namnförslagen bör uppfylla två kriterier:

(1)   de ska ha en anknytning till biodiversitet och den verksamhet som infrastrukturen             kommer att bedriva. 

(2)   de ska fungera på både svenska och engelska.

 Har du ett bra förslag och vill delta, fyll i ditt förslag, med en kort motivering, i detta formulär. Förslagen är helt anonyma och inga personuppgifter behandlas.

Namnet på den gemensamma forskningsinfrastrukturen tillkännages under festliga former under hösten, mer information om detta kommer senare.

 Visa mindre

Workshop om framtidens e-infrastruktur för biodiversitetsdata Publicerad: 19 april 2018    Visa mer

Under två dagar i april anordnade ArtDatabanken, tillsammans med Svenska LifeWatch (SLW) och Biodiversity Atlas Sweden (BAS) en workshop. Syftet var att öka förståelsen om de olika e-infrastrukturer för biodiversitetsdata som ska sammanfogas och därmed underlätta det framtida samarbetet.

Workshop SLW_BAS.jpg

Första dagen handlade om Artdatabankens e-infrastruktur som bland annat omfattar Artportalen, Dyntaxa, Artfakta och Svenska LifeWatchs Analysportal med underliggande webbtjänster. Artdatabankens arbetssätt för utveckling av IT-strukturer var också en del av agendan. Dag två fick deltagarna bekanta sig med installationsrutiner och olika moduler för den nya e-infrastrukturen Atlas of Living Australia (ALA), som baseras på öppen källkod.

ALA har fått stöd av Global Biodiversity Information Facility (GBIF) och ett växande antal GBIF-noder världen över har, eller är på väg att implementera ALA i byggandet av nationella e-infrastrukturer för biodiversitetsdata. 

En ALA-baserad struktur för svenska förhållanden är för närvarande under uppbyggnad av BAS och SLW. I framtiden kommer den att fogas ihop med de idag största existerande infrastrukturerna för biodiversitetsdata i Sverige, Svenska LifeWatch och GBIF-Sweden. Under workshopen representerades ALA och GBIF av sina systemarkitekter Dave Martin (ALA) och Tim Robertsson (GBIF). Förutom att presenterade ALA och systemstrukturen för deltagarna berättade de om framtida planer och möjligheten att slå ihop kodbaserna för GBIF och ALA.

Totalt deltog 39 utvecklare, systemarkitekter och beslutsfattare från 14 olika organisationer och myndigheter från Sverige, Finland och Norge.

 Visa mindre

Styrgrupp utsedd för Svensk Biodiversitetsatlas och Svenska LifeWatch  Publicerad: 29 mars 2018    Visa mer

I början av mars utsågs en gemensam styrgrupp för Svensk Biodiversitetsatlas och Svenska LifeWatch. Styrgruppen kommer att ha ett övergripande ansvar för det betydelsefulla arbetet med att ta fram en nationell infrastruktur för biodiversitets- och ekosystemsforskning.

Sedan Vetenskapsrådet, under hösten 2017, beviljade finansiering till Svensk biodiversitetsatlas (BAS) och Svenska LifeWatch (SLW) har ett integrationsarbete pågått. I december 2017 skrev respektive konsortium på en avsiktsförklaring att samarbeta och verka för ett framtida samgående av de båda parternas infrastrukturer för data- och analystjänster.

Integrationen är en del i processen att implementera Atlas of Living Australia (ALA) i Sverige, för att förnya den tekniska infrastrukturen och möjliggöra innovativ, tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald och ekosystem. Avsikten är nu att sammanfoga BAS, SLW och ALA i en ny nationell forskningsinfrastruktur för biodiversitetsinformation.

Viktiga komponenter i detta arbete är de data som svenska GBIF och SLW skördar. Sedan 2001 skördar, standardiserar och tillgängliggör svenska GBIF-noden över 78 miljoner artobservationer från mer än ett 40-tal svenska dataset. Samtidigt har SLW under de senaste åtta åren byggt upp en infrastruktur för biodiversitetsforskning som automatiskt skördar svenska data från 45 000 arter och tillgängliggör dem genom Analysportalen, GBIF, forskare och myndigheter.

– Vi har ett viktigt arbete framför oss. Utmaningen är att sammanföra dessa infrastrukturer så att forskare i Sverige och globalt får nytta av infrastrukturen, säger Anna Wetterbom, ordförande för styrgruppen.

Styrgruppen utsåg vid sitt första möte, 9 mars i Stockholm, Anna Wetterbom till ordförande och Lars Westerberg till vice ordförande. Som en första uppgift kommer styrgruppen att organisera framtagandet av en strategisk plan för hur en gemensam svensk biodiversitetsinfrastruktur kan bidra till världsledande forskning.

– Biodiversitets- och ekosystemsforskningen utvecklas för närvarande snabbt. Genom att integrera Svenska LifeWatchs verktyg och dataflöden i en gemensam svensk biodiversitets-e-infrastruktur, i samarbete med BAS, kan vi utveckla och förbättra de nationella tjänster som finns idag, och bidra till ett internationellt samarbete, säger Holger Dettki, tf. föreståndare Svenska LifeWatch.

– Global Biodiversity Information Facility (GBIF), är den ledande internationella infrastrukturen som gör information om jordens arter fritt tillgänglig för alla. ALA är en viktig komponent i detta internationella nätverk. Tillsammans med Svenska LifeWatch kan vi bygga en ny svensk infrastruktur som är rustad att möta de utmaningar vi står inför i fråga om biodiversitetsinformation, menar Anders Telenius, föreståndare för BAS och Node Manager GBIF-Sweden.

I styrgruppen ingår följande personer:

Michaela Barth
PDC Center for High Performance Computing, Kungliga Tekniska Högskolan

Sanja Halling
Riksarkivet

Jo Judge
National Biodiversity Network, Storbritannien

Mark Marissink
Naturvårdsverket

Jens-Christian Svenning
Aarhus Universitet, Danmark

Lars Westerberg
Linköpings universitet

Anna Wetterbom
VD, Sveriges unga akademi

 Visa mindre

Kom igång

 1. Välj data
  > Data > Artobservationer
 2. Filtrera och välj taxa
  > Filter > Taxa > Sök på taxonnamn
 3. Gör inställningar för eventuella gridberäkningar
  > Inställningar > Gridstatistik > välj t.ex. Rutstorlek
 4. Välj eventuellt koordinatsystem
  > Inställningar > Koordinatsystem
 5. Se resultatet
  > Resultat > t.ex. Artobservationskarta
 6. Ändra din sökning eller analys, det går alltid att gå direkt till resultatknappen!

Dina val syns alltid till höger => Mina val

Applikationsbeskrivning

Citering

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man referera enligt följande:

”Data använda i den här studien har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportal [datum för nedladdningen och använda dataproviders]. Analysportalen är finanserad av Vetenskapsrådet och Naturvårdsverket genom Svenska LifeWatch-projektet (Grant No. 829-2009-6287).”

Vi rekommenderar också att man anger de viktigaste dataleverantörerna till den analys man gjort. En sådan lista fås i Analysportalen under Resultat/Rapporter/Härkomst av artobservationer (https://www.analysisportal.se/Result/ProvenanceReport).