Använd samma användarkonto som i Artportalen 2, Dyntaxa, Eva, PrintObs, m.fl