Ladda ner metadata
Artobservationer (databaser) Antal observationer Antal publika observationer
Artportalen (ArtDatabanken, SLU) info 67 441 231 67 032 154
Observationsdatabasen (ArtDatabanken, SLU) info 725 496 0
MVM (Miljödata MVM, SLU) info 1 194 537 1 194 537
Sjöprovfiskedatabasen NORS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 2 708 173 2 708 173
Elfiskeregistret SERS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 435 146 435 146
Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) (Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (UC-WRAM), SLU) info 7 906 7 906
Shark SMHI (SMHI) info 748 205 748 205
Kustfiskdatabasen (KUL). (Kustlaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 231 079 231 079
Ringmärkningscentralen via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 4 821 039 4 814 212
Tumlare (NRM) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 2 191 2 191
Entomologiska samlingarna (NHRS) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 35 528 35 525
Svenska Malaisefälle projektet (SMTP) via GBIF (Stiftelsen Station Linné) info 95 992 95 992
Virtuella Herbariet (Umeå universitet) info 2 281 157 2 273 579
Trädportalen (ArtDatabanken, SLU) info 584 517 584 517
Musselportalen (ArtDatabanken, SLU) info 13 775 13 775
Summa 81 325 972 80 176 991
Minst en datakälla måste väljas