Ladda ner metadata
Artobservationer (databaser) Antal observationer Antal publika observationer
Artportalen (ArtDatabanken, SLU) info 72 875 423 72 445 583
Observationsdatabasen (ArtDatabanken, SLU) info 697 753 0
MVM (Miljödata MVM, SLU) info 1 194 609 1 194 609
Sjöprovfiskedatabasen NORS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 2 715 073 2 715 073
Elfiskeregistret SERS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 436 183 436 183
Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) (Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (UC-WRAM), SLU) info 7 906 7 906
Shark SMHI (SMHI) info 748 230 748 230
Kustfiskdatabasen (KUL). (Kustlaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 274 291 274 291
Ringmärkningscentralen via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 4 821 039 4 814 212
Tumlare (NRM) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 2 191 2 191
Entomologiska samlingarna (NHRS) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 35 528 35 525
Svenska Malaisefälle projektet (SMTP) via GBIF (Stiftelsen Station Linné) info 95 992 95 992
Virtuella Herbariet (Umeå universitet) info 1 678 060 1 673 273
Trädportalen (ArtDatabanken, SLU) info 585 861 585 861
Musselportalen (ArtDatabanken, SLU) info 14 952 14 952
Summa 86 183 091 85 043 881
Minst en datakälla måste väljas