Ladda ner metadata
Artobservationer (databaser) Antal observationer Antal publika observationer
Artportalen (ArtDatabanken, SLU) info 66 750 083 66 343 275
Observationsdatabasen (ArtDatabanken, SLU) info 725 496 0
MVM (Miljödata MVM, SLU) info 1 194 484 1 194 484
Sjöprovfiskedatabasen NORS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 2 708 173 2 708 173
Elfiskeregistret SERS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 407 425 407 425
Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) (Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (UC-WRAM), SLU) info 7 906 7 906
Shark SMHI (SMHI) info 612 652 612 652
Kustfiskdatabasen (KUL). (Kustlaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 231 079 231 079
Ringmärkningscentralen via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 4 821 039 4 814 212
Tumlare (NRM) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 2 191 2 191
Entomologiska samlingarna (NHRS) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 35 528 35 525
Svenska Malaisefälle projektet (SMTP) via GBIF (Stiftelsen Station Linné) info 95 992 95 992
Virtuella Herbariet (Umeå universitet) info 2 387 623 2 380 407
Trädportalen (ArtDatabanken, SLU) info 584 230 584 230
Musselportalen (ArtDatabanken, SLU) info 13 565 13 565
Summa 80 577 466 79 431 116
Minst en datakälla måste väljas