Ladda ner metadata
Artobservationer (databaser) Antal observationer Antal publika observationer
Artportalen (ArtDatabanken, SLU) info 62 579 208 62 182 693
Observationsdatabasen (ArtDatabanken, SLU) info 725 929 0
MVM (Miljödata MVM, SLU) info 1 119 223 1 119 223
Sjöprovfiskedatabasen NORS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 2 693 173 2 693 173
Elfiskeregistret SERS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 407 425 407 425
Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) (Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (UC-WRAM), SLU) info 7 906 7 906
Shark SMHI (SMHI) info 609 171 609 171
Kustfiskdatabasen (KUL). (Kustlaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 231 079 231 079
Ringmärkningscentralen via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 4 821 039 4 814 212
Tumlare (NRM) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 2 191 2 191
Entomologiska samlingarna (NHRS) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 35 528 35 525
Svenska Malaisefälle projektet (SMTP) via GBIF (Stiftelsen Station Linné) info 95 992 95 992
Virtuella Herbariet (Umeå universitet) info 2 290 798 2 283 767
Trädportalen (ArtDatabanken, SLU) info 581 362 581 362
Musselportalen (ArtDatabanken, SLU) info 13 015 13 015
Summa 76 213 039 75 076 734
Minst en datakälla måste väljas