Ladda ner metadata
Artobservationer (databaser) Antal observationer Antal publika observationer
Artportalen (ArtDatabanken, SLU) info 70 687 174 70 260 259
Observationsdatabasen (ArtDatabanken, SLU) info 722 405 0
MVM (Miljödata MVM, SLU) info 1 194 609 1 194 609
Sjöprovfiskedatabasen NORS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 2 713 173 2 713 173
Elfiskeregistret SERS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 436 183 436 183
Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) (Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (UC-WRAM), SLU) info 7 906 7 906
Shark SMHI (SMHI) info 748 205 748 205
Kustfiskdatabasen (KUL). (Kustlaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 271 122 271 122
Ringmärkningscentralen via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 4 821 039 4 814 212
Tumlare (NRM) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 2 191 2 191
Entomologiska samlingarna (NHRS) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 35 528 35 525
Svenska Malaisefälle projektet (SMTP) via GBIF (Stiftelsen Station Linné) info 95 992 95 992
Virtuella Herbariet (Umeå universitet) info 1 678 060 1 673 273
Trädportalen (ArtDatabanken, SLU) info 584 468 584 468
Musselportalen (ArtDatabanken, SLU) info 13 929 13 929
Summa 84 011 984 82 851 047
Minst en datakälla måste väljas