Ladda ner metadata
Artobservationer (databaser) Antal observationer Antal publika observationer
Artportalen (ArtDatabanken, SLU) info 64 476 193 64 073 588
Observationsdatabasen (ArtDatabanken, SLU) info 725 929 0
MVM (Miljödata MVM, SLU) info 1 181 171 1 181 171
Sjöprovfiskedatabasen NORS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 2 693 173 2 693 173
Elfiskeregistret SERS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 407 425 407 425
Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) (Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (UC-WRAM), SLU) info 7 906 7 906
Shark SMHI (SMHI) info 617 161 617 161
Kustfiskdatabasen (KUL). (Kustlaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 231 079 231 079
Ringmärkningscentralen via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 4 821 039 4 814 212
Tumlare (NRM) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 2 191 2 191
Entomologiska samlingarna (NHRS) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 35 528 35 525
Svenska Malaisefälle projektet (SMTP) via GBIF (Stiftelsen Station Linné) info 95 992 95 992
Virtuella Herbariet (Umeå universitet) info 2 301 710 2 294 601
Trädportalen (ArtDatabanken, SLU) info 581 913 581 913
Musselportalen (ArtDatabanken, SLU) info 13 114 13 114
Summa 78 191 524 77 049 051
Minst en datakälla måste väljas