Ladda ner metadata
Artobservationer (databaser) Antal observationer Antal publika observationer
Artportalen (ArtDatabanken, SLU) info 58 263 568 54 000 932
Observationsdatabasen (ArtDatabanken, SLU) info 730 318 0
MVM (Miljödata MVM, SLU) info 1 059 140 1 059 060
Sjöprovfiskedatabasen NORS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 2 696 918 2 696 918
Elfiskeregistret SERS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 409 464 406 215
Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) (Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (UC-WRAM), SLU) info 7 906 7 906
Shark SMHI (SMHI) info 606 154 606 154
Kustfiskdatabasen (KUL). (Kustlaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 238 257 238 256
Botaniska museet i Lund (LD) via GBIF (Lunds universitet) info 393 449 392 132
Ringmärkningscentralen via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 4 852 518 4 796 098
Tumlare (NRM) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 2 257 2 257
Biologiska museet i Oskarshamn (OHN) via GBIF (Biologiska museet i Oskarshamn) info 125 376 124 891
Umeå universitets herbarium (UME) via GBIF (Umeå universitet) info 75 575 75 457
Entomologiska samlingarna (NHRS) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 35 528 35 518
Svenska Malaisefälle projektet (SMTP) via GBIF (Stiftelsen Station Linné) info 95 992 95 992
Summa 69 592 420 64 537 786
Minst en datakälla måste väljas