Ladda ner metadata
Artobservationer (databaser) Antal observationer Antal publika observationer
Artportalen (SLU Artdatabanken) info 78 793 088 78 335 567
Observationsdatabasen (SLU Artdatabanken) info 697 753 0
MVM (Miljödata MVM, SLU) info 1 194 609 1 194 609
Sjöprovfiskedatabasen NORS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 2 845 237 2 845 237
Elfiskeregistret SERS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 471 992 471 992
Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) (Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (UC-WRAM), SLU) info 7 906 7 906
Shark SMHI (SMHI) info 748 230 748 230
Kustfiskdatabasen (KUL). (Kustlaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 274 291 274 291
Ringmärkningscentralen via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 4 821 039 4 814 212
Tumlare (NRM) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 2 191 2 191
Entomologiska samlingarna (NHRS) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 35 528 35 525
Svenska Malaisefälle projektet (SMTP) via GBIF (Stiftelsen Station Linné) info 95 992 95 992
Virtuella Herbariet (Umeå universitet) info 1 678 060 1 673 273
Musselportalen (SLU Artdatabanken) info 15 149 15 149
Fiskdata2 (FD2) (Havsfiskelaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 0 0
Summa 91 681 065 90 514 174
Minst en datakälla måste väljas