Ladda ner metadata
Artobservationer (databaser) Antal observationer Antal publika observationer
Artportalen (ArtDatabanken, SLU) info 60 550 371 56 117 268
Observationsdatabasen (ArtDatabanken, SLU) info 729 926 0
MVM (Miljödata MVM, SLU) info 1 086 269 1 086 188
Sjöprovfiskedatabasen NORS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 2 693 173 2 693 173
Elfiskeregistret SERS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 404 722 401 476
Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) (Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (UC-WRAM), SLU) info 7 906 7 906
Shark SMHI (SMHI) info 608 550 608 550
Kustfiskdatabasen (KUL). (Kustlaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 231 079 231 078
Botaniska museet i Lund (LD) via GBIF (Lunds universitet) info 393 134 391 817
Ringmärkningscentralen via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 4 821 039 4 794 811
Tumlare (NRM) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 2 191 2 191
Biologiska museet i Oskarshamn (OHN) via GBIF (Biologiska museet i Oskarshamn) info 122 231 121 770
Umeå universitets herbarium (UME) via GBIF (Umeå universitet) info 75 487 75 369
Entomologiska samlingarna (NHRS) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 35 528 35 518
Svenska Malaisefälle projektet (SMTP) via GBIF (Stiftelsen Station Linné) info 95 992 95 992
Summa 71 857 598 66 663 107
Minst en datakälla måste väljas