Ladda ner metadata
Artobservationer (databaser) Antal observationer Antal publika observationer
Artportalen (ArtDatabanken, SLU) info 65 236 243 64 831 415
Observationsdatabasen (ArtDatabanken, SLU) info 725 929 0
MVM (Miljödata MVM, SLU) info 1 194 484 1 194 484
Sjöprovfiskedatabasen NORS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 2 693 173 2 693 173
Elfiskeregistret SERS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 407 425 407 425
Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) (Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (UC-WRAM), SLU) info 7 906 7 906
Shark SMHI (SMHI) info 620 834 620 834
Kustfiskdatabasen (KUL). (Kustlaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 231 079 231 079
Ringmärkningscentralen via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 4 821 039 4 814 212
Tumlare (NRM) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 2 191 2 191
Entomologiska samlingarna (NHRS) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 35 528 35 525
Svenska Malaisefälle projektet (SMTP) via GBIF (Stiftelsen Station Linné) info 95 992 95 992
Virtuella Herbariet (Umeå universitet) info 2 315 503 2 308 380
Trädportalen (ArtDatabanken, SLU) info 583 203 583 203
Musselportalen (ArtDatabanken, SLU) info 13 177 13 177
Summa 78 983 706 77 838 996
Minst en datakälla måste väljas