Ladda ner metadata
Artobservationer (databaser) Antal observationer Antal publika observationer
Artportalen (SLU Artdatabanken) info 79 782 603 79 320 252
Observationsdatabasen (SLU Artdatabanken) info 697 753 0
MVM (Miljödata MVM, SLU) info 1 194 609 1 194 609
Sjöprovfiskedatabasen NORS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 2 845 237 2 845 237
Elfiskeregistret SERS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 481 961 481 961
Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) (Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (UC-WRAM), SLU) info 7 906 7 906
Shark SMHI (SMHI) info 748 230 748 230
Kustfiskdatabasen (KUL). (Kustlaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 274 291 274 291
Ringmärkningscentralen via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 4 821 039 4 814 212
Tumlare (NRM) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 2 191 2 191
Entomologiska samlingarna (NHRS) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 35 528 35 525
Svenska Malaisefälle projektet (SMTP) via GBIF (Stiftelsen Station Linné) info 95 992 95 992
Virtuella Herbariet (Umeå universitet) info 1 678 060 1 673 273
Musselportalen (SLU Artdatabanken) info 15 367 15 367
Fiskdata2 (FD2) (Havsfiskelaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 911 911
Summa 92 681 678 91 509 957
Minst en datakälla måste väljas